Субота, 2019-04-20, 0:14 AM
Вітаю Вас Гість | Реєстрація | Вхід

Кафедра української мови КДПУ

Меню сайту
Календар
«  Квітень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Архів записів
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 65
Друзі сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Учасники конференції

СПИСОК УЧАСНИКІВ  
Всеукраїнської науково-практичної конференції
„УКРАЇНСЬКЕ МОВОЗНАВСТВО: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ”
13−14 жовтня 2011 року

АРТЕМЕНКО Галина КАЛАМБУРИЗАЦІЯ ДІЙСНОСТІ ЯК ВИЯВ ЛОГІКО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ (Чернівці)
БАБІЙ Ірина СЕМАНТИКО-ГРАМАТИЧНА ПРИРОДА ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКИХ ІННОВАЦІЙ У ТВОРАХ М. СТЕЛЬМАХА (м.Тернопіль)
БАРДУКОВА Ганна ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ НОРМИ В УКРАЇНСЬКІЙ ФРАЗЕОЛОГІЇ (м.Донецьк)
БЕРЕЗОВСЬКА Ганна АРЕАЛОГІЯ СХІДНОПОДІЛЬСЬКИХ ГОВІРОК (на матеріалі назв одягу і прикрас) (м.Умань)
БИЦКО Наталія ОНОМАСТИКОН ТЕРНОПІЛЬЩИНИ (МІКРОГІДРОНІМНО-ОЙКОНІМНІ ПАРАЛЕЛІ) (м.Чернівці)
БИЧОК Алла ЛІНГВОДИДАКТИЧНА ТА МЕТОДИЧНА ЗНАЧИМІСТЬ СПЕЦИФІКИ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ ДЛЯ ФАХІВЦІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (м. Тернопіль)
БІЛИХ Олександр ОСОБЛИВОСТІ ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ СЕРЕДНЬОГО РОДУ ОДНИНИ В ЦЕРКОВНОСЛОВ’ЯНСЬКІЙ МОВІ УКРАЇНСЬКОЇ РЕДАКЦІЇ ДР. ПОЛ. XVI – XVII СТ. (Кіровоград)
БОНДАР Ольга СТРУКТУРНІ ТА СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІТИЧНИХ І СИНТЕТИЧНИХ СТРУКТУР СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (Вінниця)
БРОНСЬКИХ С. В. АНТРОПОЦЕНТРИЗМ МОВНОГО ВИРАЖЕННЯ КАТЕГОРІЇ ДЕЙКСИСУ (м. Чернівці)
БУРДЕЙНА Олеся ЕТНОЛЕКСЕМА ЯК МАРКЕР ЕТНОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ  (Чернівці) 
ВАКУЛЕНКО Василь АНТРОПОНІМИ ГРЕЦЬКОГО І ЛАТИНСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ В МІФОЛОГІЧНІЙ КАРТИНІ СВІТУ УКРАЇНЦІВ (на матеріалі чарівних казок) (м.Луганськ)
ВЕЛИЧКО Ганна ОСОБЛИВОСТІ МЕТОНІМІНАЗІЇ ПАРАЛІНГВАЛЬНИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ: ПСИХОКОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ (м. Кривий Ріг)
ВІКТОРІНА Олена Матеріли до фразеологічного словника Кіровоградщини (фразеологізми, які містять компонент-топонім) (м. Кіровоград)
ВІТРУК Надія ОДНОСКЛАДНІ ІМЕННІ РЕЧЕННЯ І ФУНКЦІОНАЛЬНІ СФЕРИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (м.Чернівці)
ВОРОБЕЙ Жанна РОЗШИРЕННЯ СЕМАНТИКИ ПРОПРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ У РОМАНІ ”ГУЧВА” Й. Г. СТРУЦЮКА (м. Луцьк)
ВОРОНА Іванна ДО ПИТАННЯ ПОХОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ЦЕРКОВНО-РЕЛІГІЙНИХ ТЕРМІНІВ-СИНОНІМІВ (м. Тернопіль)
ГАБАЙ Анна, КОЛІБАБА Лариса СЛОВНИКИ ГРАМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ: КОНЦЕПЦІЯ, ПРИНЦИПИ УКЛАДАННЯ (Київ)
ГАВАДЗИН Оксана НАЗВИ ВЗУТТЯ У ПОКУТСЬКИХ ГОВІРКАХ (Івано-Франківськ)
ГАЛЮК Маріанна РОЗВИТОК ОЗНАКИ ЯКІСНОСТІ В СЕМАНТИЦІ ВІДНОСНОГО ПРИКМЕТНИКА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА СЛОВОТВОРЕННЯ (м. Івано-Франківськ)
ГАНДЗЮК Олександра СУФІКСАЛЬНИЙ СЛОВОТВІР АБСТРАКТНИХ ІМЕННИКІВ В ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНИХ ТА ПУБЛІЦИСТИЧНИХ СТАТТЯХ  ЛЕСІ УКРАЇНКИ  (Луцьк)
ГЛОВАЦЬКА Ольга ОСОБЛИВОСТІ МЕТАФОРИЧНИХ ЗНАЧЕНЬ НЕГАТИВНОЇ ОЦІНКИ (НА МАТЕРІАЛІ ПОЛЕМІЧНИХ ТВОРІВ КІНЦЯ XVI – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XVII СТ.) (Івано-Франківськ)
ГОЛОВАНЬ Ельвіра СЕМАНТИКА ІНТЕНСИВНОСТІ ТА ЗНАЧЕННЯ ВЕЛИКОЇ КІЛЬКОСТІ ЧИСЛІВНИКОВИХ КОМПОНЕНТІВ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ (м.Донецьк)
ГОРДА Оксана УКРАЇНСЬКІ ГРАМАТИКИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ. ПРО ОЗНАКИ ПОНЯТТЯ "СЛОВОТВІРНА ПОХІДНІСТЬ(Львів)
ГОРОФ’ЯНЮК Інна НОМІНАЦІЯ ВОДЯНИХ РОСЛИН У ГОВІРКАХ ЦЕНТРАЛЬНОПОДІЛЬСЬКОГО АРЕАЛУ (Вінниця)  
ГОРОШКІНА Олена Шляхи підвищення мовленнєвої підготовки студентів-філологів (Луганськ)
ГРОМКО Тетяна СЛОВНИК ЮРИДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ ПРИ ВИВЧЕННІ КУРСУ «УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯ УВАННЯМ»  (Кіровоград)
ГУЦУЛ Лариса ОНОМАСТИЧНИЙ ПРОСТІР СЕЛА ЛУМШОРИ (Кіровоград)
ДАВИДЕНКО Ігор ОСОБЛИВОСТІ ПРЕДСТАВЛЕННЯ КОНЦЕПТУ ‘РОЗУМ’ У ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНІЙ МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ УКРАЇНЦІВ (м. Київ)
ДЕРБА Світлана «ДЕРИВАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА» (м. Київ)
ДЕРЕВ’ЯНКО Людмила СЕМАНТИЧНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ І ВАЛЕНТНА СТРУКТУРА СИНТАКСЕМИ „В(У) + Nacc” (Полтава)
ДУБИНЕЦЬ Зореслава ДИНАМІКА  ЕВФЕМІЗМІВ (Армянськ)
ДУБОВА Олена СТРУКТУРНО-ТИПОЛОГИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (ІСТОРІЯ І ПЕРСПЕКТИВИ) (Миколаїв)
ДЯЧУК Світлана МОВА І МОВЛЕННЯ В ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ІВАНА КОВАЛИКА (Івано-Франківськ)
ЄВСЄЄВА Галина, ХРИСТЯ Оксана Мовностилістичні особливості художніх творів  Чайки Дніпрової (Дніпропетровськ)
ЄРШОВА Наталя ВИДО-ЧАСОВИЙ  ПОТЕНЦІАЛ СЛОГАНІВ ДРУКОВАНОЇ РЕКЛАМИ (м.Кривий Ріг)
ЗАДОРОЖНА Олександра Удосконалення текстотвірних навичок студентів історичного факультету в процесі вивчення курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» (м. Тернопіль)  
ЗАОБОРНА Марія ФУНКЦІОНАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ КОМПАРАТИВНИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У СТРУКТУРІ МОВЛЕННЄВОГО АКТУ (м.Тернопіль)
ЗЮЗЬКІНА Галина ДО ПРОБЛЕМИ СЛОВОТВІРНИХ ВІДНОШЕНЬ ТА ФОРМАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ СЛОВОТВІРНИХ ГНІЗД ДЕРИВАТІВ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ (Кіровоград)
ІВАНИШИН Наталія «ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПОЕТИЧНОГО ТЕКСТУ ЯРОСЛАВА ТКАЧІВСЬКОГО "БІЛИЙ ТАНЕЦЬ…”: МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ» (м. Івано-Франківськ)
КАПІТАН Тетяна БАГАТОЗНАЧНІСТЬ ІМЕННИКІВ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ (Кіровоград)
КЛІМЧУК Галина ЛЕКСИЧНІ ІННОВАЦІЇ В ПУБЛІЦИСТИЦІ М. ГРУШЕВСЬКОГО (Кривий Ріг)  
КАЛЬКО Валентина ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ ЛЮБОВ У ПАРЕМІЙНОМУ ФОНДІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (Черкаси)
КАЛЬКО Микола АСПЕКТУАЛЬНІ КЛАСИ І ВИДОВА ГЕТЕРОГЕННІСТЬ ДІЄСЛІВНОГО ПОЛІСЕМА В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНВЙ МОВІ (Черкаси) 
КОВАЛЬ Тетяна ЕКСПРЕСИВНА ФУНКЦІЯ НЕОЛОГІЗМІВ У МОВІ СУЧАСНОГО ГАЗЕТНОГО ДИСКУРСУ (Херсон)
КОЗІЙ Ольга ОСОБЛИВОСТІ АКВАФОНОСЕМ В УКРАЇНОМОВНИХ ТА АНГЛОМОВНИХ ПОЕТИЧНИХ ТВОРАХ (м. Кіровоград)
КОЛОЇЗ Жанна ОКАЗІОНАЛЬНІ РЕПРЕЗЕНТАНТИ  НЕПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ОЗНАКИ В СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ДИСКУРСІ (Кривий Ріг)
КОСАРЄВА Мирослава НОВІ ЯВИЩА У ВЖИВАННІ ВЛАСНЕ-РОЗДІЛОВИХ СПОЛУЧНИКІВ (м.Рівне)
КОСТІВ Оксана ІНТЕРПРЕТАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ АУМ: ВИЯВИ ДИНАМІКИ ТА СТАТИКИ (Львів) 
КОСТЬ Ірина ГРАДАЦІЯ ЕМОЦІЙНИХ ПЕРЕЖИВАНЬ ТА ЇЇ МОВНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ У ПРОЗОВОМУ ТЕКСТІ (м.Тернопіль)
КУЗЬМИЧ Олена МОВНІ ЗАСОБИ КОМІЧНОГО У МОВІ ЖУРНАЛУ «ПЕРЕЦЬ» (ЛЕКСИКО-ФРАЗЕОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ)
КУПЧИНСЬКА Зоряна GENETIVUS POSSESSIVUS В ОЙКОНІМІЇ УКРАЇНИ (НАЗВИ ЖІНОЧОГО РОДУ) (Львів)
КУРИЛЕНКО Володимир «ВИГУКИ ТА ЗВУКОНАСЛІДУВАЛЬНІ СЛОВА НА ПОЛІСЬКО-ПІВДЕННОВОЛИНСЬКОМУ ПОРУБІЖНІ» (м. Глухів)
КУРУШИНА Марина ВІДОНОМАСТИЧНІ МОДЕЛІ АСТРОНОМІЧНИХ НОМЕНІВ І ТЕРМІНІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (Харків)
КУШЛАК Людмила ВЛАСНІ НАЗВИ У ФАНТАСТИЧНОМУ РОМАНІ ОЛЕГА І ВАЛЕНТИНА АВРАМЕНКІВ „ЖМЕНЯ ВІЧНОСТІ” (Хмельницький)  
КУШЛИК Оксана ОСОБЛИВОСТІ СУБСТАНТИВНОЇ ЗОНИ СЛОВОТВІРНОЇ ПАРАДИГМИ БЕСТІАЛЬНИХ ДІЄСЛІВ (Дрогобич)
КУШМЕТ Марія Матеріали до словника сільськогосподарської лексики східностепових говірок донеччини (м. Донецьк)
ЛЕГОСТАЄВА Оксана СТРУКТУРНІ МОДЕЛІ ТЕРМІНІВ-СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ УКРАЇНСЬКОГО МЕДИЧНОГО ПРАВА (м.Одеса)
ЛЕЛЕКА Тетяна АНГЛОАМЕРИКАНСЬКІ СЛОВА-РЕАЛІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ (м.Кіровоград)
Лєснова Валентина Колоративи як засіб вираження оцінки в художньому тексті (Луганськ)
ЛИТВИНОВА Наталія СЕМАНТИКО-ГРАМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ МОДАЛЬНИХ ЧАСТОК У ДІАЛЕКТНІЙ ОПОВІДІ-СПОГАДІ (м.Луганськ)
ЛИТОВЧЕНКО Ірина ВІЙСЬКОВА ЛЕКСИКА В РОМАНІ ВАСИЛЯ ШКЛЯРА "ЧОРНИЙ ВОРОН” (м. Кривий Ріг)
ЛЯХОВА Оксана ПОВТОРНА РЕАЛІЗАЦІЯ СЛОВОТВІРНОЇ МОДЕЛІ ЯК ОБ’ЄКТ ЛІНГВІСТИЧНОГО ВИВЧЕННЯ (м.Харків)
ЛЯШУК Наталя ЯВИЩЕ БАГАТОЗНАЧНОСТІ В СИСТЕМНО-СТРУКТУРНІЙ ТА КОГНІТИВНО-ДИСКУРСИВНІЙ ПАРАДИГМАХ (м. Севастополь)
МАРТИНОВА Ганна СХІДНІ СЕРЕДНЬОНАДДНІПРЯНСЬКІ ГОВІРКИ: ДО ПРОБЛЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ (м. Черкаси)
МАЦЮК Зоряна "ЧАСНИКУ НЮХНУТИ І В ГРЕЧКУ СТРИБНУТИ…” (НА МАТЕРІАЛІ ЗАХІДНОПОЛІСЬКОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ) (Луцьк)
МЕЖОВ Олександр «АДВЕРБІАЛЬНА МІНІМАЛЬНА СИНТАКСИЧНА ОДИНИЦЯ У ФУНКЦІЇ МЕТИ» (м. Луцьк)
МЕЛКУМОВА Тетяна СТИЛІСТИКО-СИНТАКСИЧНІ ЗАСОБИ ПОСИЛЕННЯ КОМІСИВНОСТІ МАСМЕДІЙНОГО МОВЛЕННЯ (Кривий Ріг)
МОРОЗ Оксана ЕКСПРЕСИВНО-ОБРАЗНА ПРИРОДА «ПСЕВДОВЛАСНИХ» НАЗВ ЯК КОМПОНЕНТІВ УКРАЇНСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ (Маріуполь)
НАЛИВАЙКО Юлія «МОВНА КОМПЕТЕНЦІЯ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ У ТЕХНІЧНОМУ ВИШІ» (м. Донецьк)
НЕСТЕРЕНКО ТЕТЯНА РОЗВИТОК ПОГЛЯДІВ НА МОДАЛЬНІСТЬ В УКРАЇНСЬКОМУ МОВОЗНАВСТВІ (м.Кіровоград)
НЕСТЕРЧУК Оксана АПОКОПА ІЗ СУФІКСАЦІЄЮ У ВАРІАНТАХ ВЛАСНИХ ІМЕН ЖИТЕЛІВ МАНЕВИЧЧИНИ (м.Луцьк)
НІКОЛАЄНКО ІРИНА ЕСТЕТИЗАЦІЯ ТОПОНІМІВ У ЗБІРЦІ ПЕТРА БІЛИВОДИ „ОСЬ ТАКА МЕНІ ВИПАЛА ДОЛЯ” (Луганськ) 
НОВІЦЬКА Оксана ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА ТА АРЕАЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАЗВ ТВАРИН В ПІДГАЄЦЬКИХ ГОВІРКАХ (Тернопіль)
ОВЧИННІКОВА Ірина «ІНСТРУМЕНТАЛЬНА СИНТАКСЕМА НА ПОЗНАЧЕННЯ ЗНАРЯДДЯ ДІЇ В РЕЧЕННЯХ З ДІЄСЛІВНИМИ ПРЕДИКАТАМИ ДІЇ» (м. Київ)
ОГАР Анна ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ ЗЕМЛЯ В УКРАЇНСЬКОМУ ПОЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ (Дрогобич)
ОГРИНЧУК  Олеся  ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛЕКСИКО-ДІЄСЛІВНИХ ПОВТОРІВ У ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТАХ М. БАЖАНА ТА І. ДРАЧА (м.Івано-Франківськ)
ОСТАШ Роман, ОСТАШ Любов УКРАЇНСЬКІ ОСОБОВІ ІМЕНА СЕРЕДИНИ XVII СТ. ЯК ОБ’ЄКТ ЛЕКСИКОГРАФІЇ (Львів)
ПАЛІВОДА Уляна «ДАВНІ ЗНАЧЕННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ЛЕКСЕМИ ‛ОДИН’ У ТЕКСТАХ ДАВНЬОУКРАЇНСЬКОГО ПЕРІОДУ (ХІІ – ХІІІ СТ.)» (М. МИКОЛАЇВ)
ПАНАСЕНКО Тетяна "ЗАГАДКА ЯК ЗАСІБ ВИХОВАННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ, РОСІЙСЬКІЙ, АНГЛІЙСЬКІЙ ТА ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВАХ" (М.ОДЕСА)
ПОДЛЕВСЬКА Неля РОЛЬ МІЖПРЕДМЕТНИХ І ВНУТРІШНЬОПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ У ФОРМУВАННІ КУЛЬТУРИ СПІЛКУВАННЯ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (Хмельницький)

ПОПОВИЧ Наталя ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ ВИРАЖЕННЯ КІЛЬКОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ (на матеріалі творів Г.Квітки-Основ’яненка)  (м. Чернівці)

ПІВНЬОВА Лілія «ЯДЕРНІ ТЕРМІНИ ТЕРМІНОПОЛЯ ТУРИЗМУ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ: ПРОБЛЕМА ДЕФІНІЦІЇ» (м. Черкаси)

ПРИБЛУДА Людмила СЛОВОТВІРНА СТРУКТУРА І ФУНКЦІЇ АБСТРАКТНИХ ІМЕННИКІВ В ОПОВІДАННЯХ ОКСАНИ ЗАБУЖКО (Київ)

ПРИСТАЙ Галина «МОРФОНОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ СЛОВОТВІРНИХ ГНІЗД ПРИКМЕТНИКІВ ІЗ НУЛЬОВОЮ МОРФОНЕМОЮ В КОРЕНІ» (м. Дрогобич)
ПУШКАР Олександра СТАТУС ПОЛІТИЧНИХ ЕВФЕМІЗМІВ У СУЧАСНОМУ МОВОЗНАВСТВІ (Київ)
РОДЮК Наталія СЕМАНТИКО-ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО КОМПОНЕНТА В ІСТОРИЧНОМУ ТВОРІ (м.Вінниця)
СИТАР Ганна ФРАЗЕОЛОГІЗОВАНОРЕЧЕННЄВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЧАСТКИ ОЦЕ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ (Донецьк)
СІКОРСЬКА Ольга ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ФУНКЦІЙ ПОТЕНЦІЙНОСТІ З ФУНКЦІЄЮ ДЕЙКСИСНОЇ ТЕМПОРАЛЬНОСТІ (Одеса)
СЛОБОДА Наталя СИНТАКСИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ ОЗНАКОВИХ МЕТАФОР (на матеріалі поезії шістдесятників) (Дніпропетровськ)
СОЛОДКА Сніжана ДИНАМІКА СЕМАНТИЧНОЇ СТРУКТУРИ НАЗВ ЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ (Старобільськ)
СОПАЧОВА Вікторія АНАЛІТИЧНІ ПРЕДИКАТИВНІ СИНТАКСЕМИ ЯК ДЖЕРЕЛО ПОПОВНЕННЯ ОДИНИЦЬ СЛОВОТВОРУ  (Миколаїв)
СПІВАК Оксана СТРАТЕГІЇ МОВНОЇ ПОВЕДІНКИ ВЧИТЕЛЯ У КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЯХ (Одеса)
СТАНІСЛАВСЬКА Людмила ПРИЙМЕННИКОВО-ІМЕННИКОВІ КАУЗАЛЬНІ ПОШИРЮВАЧІ ЯК ОБЛІГАТОРНІ КОМПОНЕНТИ РЕЧЕННЯ (Полтава)
СТАРОДУБ Катерина ОЗНАКИ АНАЛІТИЗМУ В ПРИКМЕТНИКОВОМУ СЛОВОТВОРЕННІ (Миколаїв)
СТАРЧЕНКО Яна ЛЕКСИКО-СЛОВОТВІРНАКАТЕГОРІЯ ОПРЕДМЕТНЕНОСТІ В ЖАРҐОНАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ  (м. Харків)

СТЕЦЮК Роксолана Особливості мови українських юридичних документів XVІІXVIІІ ст. (Кіровоград)

СТРОГАНОВА Ганна СУЧАСНИЙ УРОК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В УМОВАХ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (м. Київ)
ТАРАН Алла способи оновлення лексикону сфери творчої діяльності українського суспільства (Черкаси)
ТАРАНЕЦЬ Валентин ТРИПІЛЬСЬКИЙ  СУБСТРАТ  І  СЛАВІСТИКА (Одеса)
тИХОНЕНКО Олена лексико-семантичні групи в офіційно-діловому стилі (м.Харків)
ТІЛЬНОВА Інна ПРОПРІАЛЬНА МЕТАФОРА ЯК ОДНА З ОСОБЛИВОСТЕЙ СТИЛЮ ОЛЕГА ВЕРГЕЛІСА (Кіровоград)
ТОРЧИНСЬКА Наталія СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СЛІВ АВТОРА У РОМАНІ Л. КОСТЕНКО „МАРУСЯ ЧУРАЙ” (на матеріалі дієслів мовлення) (Хмельницький)
ТОРЧИНСЬКИЙ Михайло ДЕНОТАТНО-НОМІНАТИВНА СТРУКТУРА ГІДРОНІМІЇ ЯК СКЛАДНИК УКРАЇНСЬКОЇ ОНОМАСТИЧНОЇ ТЕРМІНОСИСТЕМИ  (Хмельницький)
ТРУБА Ганна ВЗАЄМОДІЯ ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНОЇ КАТЕГОРІЇ СТАНОВОСТІ З ІНШИМИ ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНИМИ КАТЕГОРІЯМИ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНИМИ ПОЛЯМИ (м. Одеса)
ТРУМКО Оксана КОМУНІКАТИВНА ТАКТИКА ПОВЧАННЯ ЯК ОЗНАКА ЗМІСТУ СОЦІОЛІНГВІСТИЧНОЇ КАТЕГОРІЇ «МОВЛЕННЯ СІМ'Ї» (НА МАТЕРІАЛІ ОПОВІДАНЬ І. ФРАНКА) (Львів)
ФЕНКО Марія  ЛОКАТИВНА СТРУКТУРА РЕЧЕННЯ: прислівникові форми вираження семантико-синтаксичної категорії локативності (м.Луцьк)
ФОМІЧОВА Валерія РЕФЛЕКСИ АМОРФІЗМУ / ІЗОЛЯЦІЇ НА РІЗНИХ МОВНИХ РІВНЯХ (м. Миколаїв)
ФОРМАНОВА Світлана СУҐЕСТИВНА ФУНКЦІЯ МОВИ (Одеса)
ХАНМАГОМЕДОВ Ханмагомед ПРИКЛАДНАЯ ТОПОНИМИКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ МИНЕРАЛЬНО -СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ, НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПРИРОДНЫХ ПРОЦЕССОВ И КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ТОПОНИМИЧЕСКИХ СИСТЕМ (Махачкала,Росія)
ЦАРАЛУНГА Інна НАЗВИ ПОСУДУ В УКРАЇНСЬКИХ АКТОВИХ КНИГАХ КІНЦЯ ХVІ – ПОЧАТКУ ХVІІ СТОЛІТТЯ (м.Хмельницький)
ЧУЧВАРА Адріана НЕОФІЦІЙНИЙ ІМЕННИК СІМ’Ї: МОТИВАЦІЙНІ ОЗНАКИ (Львів)
ШАБАТ-САВКА Світлана КОМУНІКАТИВНО-ІНТЕНЦІЙНИЙ ВИМІР РЕЧЕНЬ УМОВНОЇ МОДАЛЬНОСТІ (Чернівці)
ШАБУНІНА Вікторія СТРАТЕГІЇ Й ТАКТИКИ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ НАУКОВО-НАВЧАЛЬНОГО ТЕКСТУ (м. Кременчук)
ШАНІНА Ольга СИСТЕМНЕ ОПИТУВАННЯ У СТРУКТУРІ МЕДИЧНОГО ДИСКУРСУ (м. Одеса)
ШАПОВАЛ Катерина ДО ПРОБЛЕМИ ЧАСТИНОМОВНОЇ ТРАНСПОЗИЦІЇ (Полтава)
ШАРКАНЬ Василь ПИТАННЯ ПРО ДЖЕРЕЛА ТА КРИТЕРІЇ УНОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОЇ ТЕРМІНОСИСТЕМИ В ПУБЛІКАЦІЯХ ЖУРНАЛУ "ОСНОВА” (СПб., 1861-1862) (м.Хуст)
ШИТИК Людмила ВІЛЬНА НЕПРЯМА МОВА ЯК РЕПРЕЗЕНТАНТ ОПОЗИЦІЇ „ПРЯМА МОВА // НЕПРЯМА МОВА” (Черкаси)
ШКІЦЬКА Ірина ЛЕКСИЧНІ МАРКЕРИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗБЛИЖЕННЯ КОМУНІКАНТІВ У ДІАЛОЗІ (м.Тернопіль)
ЯСИНЕЦЬКА Наталія СЕМАНТИЧНІ КАЛЬКИ АНГЛІЙСЬКИХ НЕОЛОГІЗМІВ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ Безкоштовний хостинг uCoz